Disclaimer

Cortijo El Hojalatero is een product van F. van Poppel - Particulier.

Copyright 2006 R. van Poppel, F. van Poppel, partners en content providers. De informatie op op deze site is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van deze site zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van F. van Poppel is nadrukkelijk verboden.

F. van Poppel spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties.

F. van Poppel aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid of informatie aangeboden op welke manier dan ook.

De door F. van Poppel verzamelde gebruikersgegevens worden volgens de door F. van Poppel gepubliceerde Privacy Verklaring behandeld.

Ook de webmaster is op geen enkele manier verantwoordelijk voor schade, bijv. aan software, door het gebruik van deze site. En heeft ten alle tijde het recht om hulp te weigeren.

©2006 by R. van Poppel - Webmaster